Mr.sci. Darko Husar

Mr.sci. Darko Husar

Specijalist ginekologije i porodništva - Specijalistička ginekološka ordinacija

Pitajte liječnika

Ginekološka preporuka svim ženama

Calendar12.02.2018

Preporučam svim ženama da barem jedanput tijekom slijedeće godine nađu vremena za posjet ginekologu, čak iako nemaju subjektivni osjećaj da imaju ginekoloških poteškoća. Na žalost, ginekološki pregledi su, uz stomatološke, na glasu kao najneprijatniji i od njih se zazire. Naravno da ginekološki pregled, budući da direktno zadire u najintimniji dio žene, uvijek predstavlja određenu nelagodu. Ginekolog, premda specijalist orijentiran na sasvim specifične probleme u zdravlju žene, ima vrlo odgovornu ulogu savjetnika, često i za druge zdravstvene potebe, budući može biti zapravo jedini liječnik kojeg žena viđa u redovitim vremenskim razmacima (mi ginekolozi se vrlo često zapravo susrećemo s mladim, zdravim ženama koje najčešće nemaju niti potrebu za drugom medicinskom skrbi). Za probleme i razgovor s pacijenticama treba uvijek imati dovoljno vremena. Svaki susret s ginekologom treba uvijek imati i edukativnu ulogu. Pacijentica u cijelom procesu kontrole zdravlja, dijagnostici i eventualnom liječenju mora igrati aktivnu ulogu, što je najbolje postići tako da se na pristupačan način omogući dovoljna spoznaja o svim važnim aspektima funkcioniranja njezinog tijela. Uvijek, kada se učini rutinski pregled, edukacija treba biti usmjerena prema prevenciji i ranom otkrivanju genitalnih (ali, i negenitalnih) bolesti, prilagođeno životnoj dobi pacijentice. Npr. tehnika samopregleda dojki ili važnost redovite kontrole PAPA testa je podjednako važna za sve životne dobi žene, dok spolno prenosive infekcije, kontracepcija ili problemi fertilnosti predstavljaju važnu problematiku za žene mlađe životne dobi. Žene koje se približavaju menopauzi moraju biti informirane i moraju razumjeti normalna i patološka zbivanja koja se tada mogu pojaviti (neredoviti ciklusi, krvarenja, klimakterični simptomi) te kasnije sekundarne promjene u menopauzi npr. osteoporoza. Ukoliko se pacijentica obraća radi specifičnih problema npr. nepravilnog krvarenja, iscjetka, bolova u zdjelici, steriliteta, treba nakon brižljivo saslušanih poteškoća te učinjenog pregleda i druge potrebne dijagnostike na kraju susreta pokušati na razumljiv način dati tumačenje teškoća i činjenica  pregledom nađenog stanja odnosno potrebne terapije. Ovo će sve rezultirati prije svega zadovoljnom ženom uz dobru kvalitetu ove specifične i delikatne zdravstvene skrbi.

Na kraju, od osobite je važnosti skrb u trudnoći, jer to je svakako posebno važan, ali i osjetljiv period u životu svake žene. Čak i ukoliko nema posebnih poteškoća ili problema tijekom trudnoće, potreban je smiren i pažljiv, ali ujedno i visoko profesionalan, znalački pristup. Sve nastupajuće poteškoće potrebno je, ukoliko je to moguće, unaprijed predvidjeti i prevenirati.