Specijalna bolnica Medico

Agatićeva ulica 8, Rijeka


pon - pet: 7:00h - 21:00h
subota: 7:30h - 14:00h


telefon: 051 263 109
e-mail: medico@medico.hr
web: www.medico.hr


Specijalna bolnica Medico: u jednom danu, na jednom mjestu

 

 

Specijalna bolnica Medico danas je jedina privatna zdravstvena ustanova u Republici Hrvatskoj s integriranom kompletnom dijagnostikom i minimalno invazivnom kirurgijom. Cjelovit individualan pristup svakom pacijentu osigurava kroz svoje centre izvrsnosti.

 

U Medicu od trenutka uzimanja uzoraka za laboratorijske nalaze, preko obavljenih kliničkih pregleda i dijagnostičkih postupaka do zaključnog mišljenja liječnika protekne najviše dva do tri sata. Uz iskusan i educiran medicinski kadar, Specijalna bolnica Medico ima 16 registriranih djelatnosti koje obavlja kroz 24 specijalnosti i supspecijalnosti. Bolnički odjel ima moderan operacijski blok s dvije operacijske sale, jedinicu za postoperativni nadzor te komforne smještajne kapacitete za oporavak i liječenje pacijenata.

 

Danas sa 130 zaposlenih, od kojih čak 65 liječnika, svojim pacijentima pruža najbolju zdravstvenu uslugu u jednom danu na jednom mjestu što potvrđuje činjenica da se Medico brine o više od četrdeset tisuća pacijenata godišnje. Medico se od svojih početaka etablirao kao lider u uvođenju i primjeni novih, najsuvremenijih tehnologija u dijagnostici i liječenju, a nabavom nove dijagnostičke opreme nastavlja se snažan investicijski ciklus započet prerastanjem poliklinike u specijalnu bolnicu.

 

Medico radi po ISO sustavu kvalitete od 2001. godine, a od 2013. godine nositelj je Temos certifikata „Quality in International Patient Care“. Jedina je bolnica u Hrvatskoj s američkom međunarodnom akreditacijom AACI.

 

 

Provjerite naše posebne ponude

{{row.title}}

{{row.content}}

STARA CIJENA{{row.stara_cijena}} kn
NOVA CIJENA{{row.nova_cijena}} kn

-{{row.popust}}%POPUSTA

Lokacija ustanove