Novosti

Podrška Hrvatske udruge za prava pacijenata

Calendar24.05.2017

Svoju podršku privatnoj inicijativi u zdravstvu i akciji „10 dana bez čekanja“ izrazila je i Hrvatska udruga za prava pacijenata.

 

“Veselimo se ovakvoj akciji i suradnji jer se uvodi socijalni kontekst kroz privatno zdravstvo, na način da pacijentima, usluge koje su do sada bile luksuz postanu dio svakodnevnice, i da privatni liječnici ne budu samo dostupni povlaštenima.” izjavila je predsjednica Udruge mr. Jasna Karačić.

 

 

 

Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata je jedina institucija u Republici Hrvatskoj koja se bavi zaštitom i promicanjem prava pacijenata. Organizacija nije udruga bolesnika, već su članovi udruge stručnjaci na području medicine i prava iz Hrvatske i inozemstva, te građani-pacijenti koji zajedničkim odlukama i prijedlozima doprinose ciljevima udruge.

 

Ciljevi osnivanja udruge su upoznavanje javnosti o postojećim pravima pacijenata te načinu korištenja tih prava kod nas i u svijetu; pružanje pomoći građanima u ostvarivanju njihovih prava kao pacijenata; prikupljanje pojedinačnih opažanja o nedovoljno definiranim odnosima između onih koji omogućuju, onih koji pružaju i onih koji traže zdravstvenu uslugu; uobličavanje prijedloga zakonskih pretpostavki kojima bi se izrijekom odredila prava pacijenata.